|     |   Kirjaudu sisään

Verkkosivun käyttöehdot
PÄIVITETTY 03.02.2016
Tätä verkkosivustoa (yhdessä tämän verkkosivun seuraajasivustojen sekä kaikkien Palvelujen (kuten määritelty alla), ”AVON VERKKOSIVU”) operoi Avon Cosmetics Finland Oy, y-tunnus 1937257-6, ALV-numero FI19372576, jonka rekisteröity osoite on Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki (”AVON”, ”me”, ”meidät” ja ”meidän”). Me tarjoamme AVON VERKKOSIVUN käyttäjille pääsyn sisältöön ja palveluihin jotka liittyvät meihin sekä meidän tuotteisiin, mukaan lukien audiovisuaalista sisältöä, kuvia, keskustelupalstoja, tekstiä, dataa sekä muuta samankaltaista sisältöä ja palveluja (tällainen sisältö ja palvelut, yhdessä, ”Palvelut”). Ole hyvä ja lue nämä Verkkosivuston Käyttöehdot (”Sopimus”) huolellisesti, ennen kuin käytät AVON VERKKOSIVUA. Käyttämällä AVON VERKKOSIVUA sitoudut noudattamaan tätä Sopimusta. Jos et katso voivasi tähän suostua, ole ystävällinen, äläkä käytä AVON VERKKOSIVUA. Tämän lisäksi, vahvistat käyttämällä AVON VERKKOSIVUA, että olet täysi-ikäinen tai, jos et ole täysi-ikäinen, että olet saanut vanhemmiltasi tai huoltajaltasi suostumuksen sitoutua tähän Sopimukseen. Ellet ole täysi-ikäinen, tai jos sinulta puuttuu vanhempien tai huoltajan suostumus, et voi käyttää AVON VERKKOSIVUA.


Varaamme itsellemme oikeuden muuttaa tätä Sopimusta kokonaan tai osittain milloin tahansa oman harkintamme mukaan, ja ilmoittaa sinulle tällaisesta muutoksesta kohtuullisella tavalla, mukaan lukien ja siihen rajoittumatta, että julkaisemme tarkistetun luonnoksen tästä Sopimuksesta AVON VERKKOSIVULLA. Voit selvittää, milloin tätä Sopimusta on viimeksi tarkistettu katsomalla tämän Sopimuksen yläosassa olevan ”PÄIVITETTY”-merkinnän päivämäärää. Jatkaessasi AVON VERKKOSIVUN käyttöä sen jälkeen kun Sopimuksen muutokset on tehty sivustoon, osoitat hyväksyneesi kyseiset muutokset. Mikäli tämän Sopimuksen sisältöä muutetaan olennaisesti, ei sillä ole taannehtivaa vaikutusta vireillä olevaan vaatimukseen taikka riita-asiaan sinun ja meidän välillä, joka on saanut alkunsa ennen ”PÄIVITETTY” kohdan päivämäärää. Tällaisessa tilanteessa, se Sopimus on sitova, joka oli voimassa riidan syntyhetkellä. Jos et hyväksy tähän Sopimukseen tehtyjä muutoksia, et voi käyttää AVON VERKKOSIVUA. Voimme, milloin tahansa, muokata tai lakkauttaa AVON VERKKOSIVUN kokonaan tai osittain, periä, muuttaa tai luopua niistä maksuista, joita vaaditaan AVON VERKKOSIVUN käyttöön; tai tarjota mahdollisuuksia joillekin tai kaikille AVON VERKKOSIVUN käyttäjille noudattaen niitä rajoituksia, jotka sovellettava laki asettaa oikeudellemme käyttää tällaisia oikeuksia.


Tässä Sopimuksessa seuraavilla termeillä on seuraavat määritelmät:


“Konsulttisopimus” tarkoittaa AVONin ja AVONin Itsenäisen Konsultin välillä tehtyä sopimusta (yhdessä niiden määräysten ja ehtojen kanssa, jotka ovat sopimuksen liitteenä taikka sisällytetty sopimukseen), jonka perusteella kyseinen henkilö on nimitetty AVONIN Itsenäiseksi Konsultiksi.
“AVONin Itsenäinen Konsultti” on henkilö joka (a) on Konsulttisopimuksen mukaisesti suostunut olemaan AVONIN Itsenäinen Konsultti ja (b) joka toimii aktiivisesti AVONin Itsenäisenä Konsulttina noudattaen velvollisuuksiaan.


Jos olet AVONin Itsenäinen Konsultti, tunnustat ja hyväksyt, että käyttäessäsi AVON VERKKOSIVUA sinua sitoo paitsi tämä Sopimus, myös ne määräykset ja ehdot jotka sisältyvät Konsulttisopimukseen sekä kaikki soveltuvat Avonin toimintaperiaatteet, menettelyohjeet ja muut tähän liittyvät suositukset (mukaan lukien, jos sinulla on oma kauppa AVON VERKKOSIVULLA, Konsultin käyttöehdot).


1. AVONin Itsenäisten Konsulttien luoma sisältö


AVONin Itsenäiset Konsultit ovat Itsenäisiä kolmansia osapuolia AVONiin nähden eivätkä ole muutoin sidoksissa AVONiin, tai mihinkään AVONin emoyhtiöön, tytäryhtiöön taikka sisaryhtiöön (yhdessä ”Sidosyhtiöt”). AVON ei ole vastuussa taikka vahingonkorvausvelvollinen AVONIN VERKKOSIVUN kautta tai sen yhteydessä taikka muutonkaan AVONin Itsenäisten Konsulttien väittämistä, teoista tai laiminlyönneistä. Rajoittamatta edellä mainittua, vaikka AVON saattaa tarjota AVONin Itsenäisille Konsulteille resursseja ja työkaluja (mukaan lukien, rajoittumatta kuitenkaan ainoastaan tähän, apua nimikoidun verkkosivun rakentamiseen, joka sisältää AVONin tuotemerkin sekä muun sisällön käytön ja joka saattaa jakaa URL joko kokonaan tai osittain AVON VERKKOSIVUN kanssa), tunnustat ja hyväksyt, että AVON ja Sidosyhtiöt eivät kontrolloi, tai ole vastuussa taikka vahingonkorvausvelvollisia mistään tekstistä, kuvista, tai muusta tiedosta tai materiaalista jonka AVONin Itsenäinen Konsultti julkaisee AVONIN VERKKOSIVULLE taikka tällaiselle nimikoidulle verkkosivulle. Tämän lisäksi tunnustat ja hyväksyt, että AVON ja Sidosyhtiöt eivät kontrolloi, tai ole vastuussa taikka vahingonkorvausvelvollisia mistään muutoksista jotka AVONin Itsenäinen Konsultti tekee joko AVONIN VERKKOSIVULLE taikka mainitulle nimikoidulle verkkosivulle, eikä mistään materiaalista jonka AVONin Itsenäinen Konsultti sinulle toimittaa. Tällaiseen tietoon, materiaalin ja muutoksen viitataan tästedes sanoin ”AVONin Itsenäisen Konsultin Tuottama Sisältö”.


AVON ja Sidosyhtiöt eivät ole (a) ryhtyneet toimenpiteisiin vahvistaakseen AVONin Itsenäisen Konsultin Tuottaman Sisällön taikka muun sinulle toimitetun materiaalin virheettömyyden taikka luotettavuuden eivätkä (b) anna takuuta siitä, että mikään yhteydenpito sinun ja AVONin Itsenäisen Konsultin väillä olisi turvattua (kuten esimerkiksi sähköposti linkki, jonka AVONIN Itsenäinen Konsultti on julkaissut). Lisäksi, AVON ja muut Sidosyhtiöt eivät takaa AVONin Itsenäisen Konsultin käyttämiä tietosuoja tai tiedonsuoja käytäntöjä.

2. Tieto jonka jätät AVON VERKKOSIVUN kautta


AVONIN Tietosuojakäytäntö soveltuu kun jätät tietoa AVON VERKKOSIVUN kautta. Siinä määrin kun jätät henkilökohtaista tietoa sivulliselle AVON VERKKOSIVUN yhteydessä (esimerkiksi, Kolmannen Osapuolen Sovelluksen kautta, joka määritellään alla kohdassa 12), ystävällisesti huomio että (a) tällaisen sivullisen keräämään tietoon, sen käyttöön ja ilmi tuomiseen sovelletaan kyseisen sivullisen omaa tietosuojakäytäntöä eikä AVONIN Tietosuojakäytäntöä, ja (b), emme vastaa tällaisen sivullisen tai muiden sivullisten, mukaan lukien ja siihen rajoittumatta, AVONIN Itsenäisten Konsulttien tiedon keräämiseen, käyttöön taikka ilmi tuomiseen liittyvistä käytännöistä. Esität ja takaat, että kaikki se tieto, jota tarjoat AVON VERKKOSIVUN käytön yhteydessä, on totta, virheetöntä ja täydellistä ja, että tulet ylläpitämän sekä päivittämään sellaista tietoa tarpeen mukaan tavalla jolla takaat, että tieto säilyy totena, virheettömänä ja täydellisenä. ON OMALLA VASTUULLASI, JOS PÄÄTÄT JULKAISTA MITÄÄN HENKILÖKOHTAISTA TIETOA TAI MUUTA TIETOA JULKISESTI AVON VERKKOSIVUN KAUTTA TAI SEN YHTEYDESSÄ.


3. Rekisteröinti; Käyttäjätunnukset ja salasanat


Sinun on rekisteröidyttävä jotta pystyt käyttämään tiettyjä alueita ja ominaisuuksia AVON VERKKOSIVULLA, kuten esimerkiksi voidaksesi julkaista Viestejä (jotka määritellään alla kohdassa 5). Tällaiseen rekisteröintiin liittyen, et voi käyttää (ja voimme kieltäytyä myöntämästä) sellaista käyttäjätunnusta tai sähköposti osoitetta joka kuuluu toiselle tai joka on jo toisen henkilön käytössä; joka voidaan tulkita toisen henkilönä esiintymisenä; joka loukkaa toiselle kuuluvaa teollisoikeutta tai muuta oikeutta; joka on loukkaava; tai jonka torjumme oman harkintamme mukaan muusta syystä. Olet velvollinen varmistamaan AVON VERKKOSIVULLA käyttämäsi salasanan luottamuksellisuuden, ja hyväksyt että et siirrä salasanaasi tai käyttäjätunnustasi, tai lainaa tai muutoin siirrä käyttöoikeuttasi taikka pääsyäsi AVON VERKKOSIVULLE sivulliselle. Olet täysin vastuussa kaikesta kanssakäymisestä AVON VERKKOSIVULLA joka liittyy käyttäjätunnukseesi. Sitoudut ilmoittamaan heti, jos huomaat että käyttäjätunnustasi tai salasanaasi käytetään luvattomasti. Lisäksi sitoudut ilmoittamaan mistä tahansa muusta tiliisi, käyttäjätunnukseesi tai AVON VERKKOSIVUUN liittyvästä turvallisuusrikkomuksesta, sekä varmistamaan, että ”kirjaudut ulos” ja poistut tililtäsi AVON VERKKOSIVULLA (kun tämä soveltuu) jokaisen istunnon päätteeksi. Emme ole vahingonkorvausvastuussa mistään vahingosta joka johtuu siitä, että epäonnistut yllä mainittujen velvollisuuksien noudattamisessa. Jos olet AVONIN työntekijä tai AVONIN Itsenäinen Konsultti, hyväksyt että AVON voi identifioida sinut sellaisena (esimerkiksi käyttämällä tunnusmerkkiä tai muuta tunnusta) käyttäessäsi AVON VERKKOSIVUSTOA. Jos et halua että sinut identifioidaan tällaisella tavalla, et voi käyttää AVON VERKKOSIVUA.


4. Menettelyohjeet


Käyttäessäsi AVON VERKKOSIVUA sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja säädöksiä, sekä kunnioittamaan muiden oikeuksia ja arvokkuutta. Lisäksi, AVON VERKKOSIVUN käyttö edellyttää että noudatat tässä 4 kohdassa asetettuja menettelyohjeita. Tämän Sopimuksen ja/tai näiden menettelyohjeiden laiminlyönti (mukaan lukien, kuitenkaan rajoittumatta ainoastaan, sinun jatkuva tekijänoikeuksien loukkaaminen AVON VERKKOSIVUN kautta tai yhteydessä) voi johtaa siihen, että sinun pääsysi AVON VERKKOSIVULLE lakkautetaan, kuten alla kohdassa 18 määrätään.


Sitoudut olemaan:


• Julkaisematta, lähettämättä tai muutoin toimittamatta AVON VERKKOSIVUN kautta tai sen yhteydessä:
 º Mitään tietoa tai materiaalia, joka on tai voisi olla, tai jonka julkaiseminen, lähettäminen tai muu käyttö olisi tai voisi olla: (a) uhkaava, ahdistelevaa, alentavaa, vihamielistä tai pelottavaa; (b) loukkaavaa tai kunniaa loukkaavaa; (c) vilpillistä tai rikkomuksellista; (d) säädytöntä, siivetöntä, pornografista tai muutoin paheksuttavaa; tai (e) tietoa joka on suojattu tekijänoikeutena, tavaramerkkinä, liikesalaisuutena, oikeutena julkisuuteen ja oikeutena yksityisyyteen tai muuta omistajan oikeutta ilman oikeudenomistajan erityistä kirjallista suostumusta.
 º Materiaalia, joka johtaisi joko rikosoikeudelliseen tai siviilioikeudelliseen vahingonkorvausvastuuseen; joka yllyttää rikolliseen toimintaan; joka mainostaa uhkapeliä; tai joka yllyttää tai tarjoaa ohjeita laittomiin toimiin tai tietojärjestelmään murtautumiseen kuten ”hakkerointi”, ”crakkerointi” tai ”phreakkerointi”.
 º Virusta, matoa, Troijalaista hevosta, ”Pääsiäismunaa”, aikapommia, haittaohjelmaa, vakoiluohjelmaa, tai muuta ohjelmistoa joka on haitallinen tai tunkeileva tai jonka tarkoitus on vahingoittaa, kaapata, vaurioittaa, häiritä tai keskeyttää tai tarkkailla minkä tahansa laitteiston, ohjelmiston tai varustuksen toiminta
 º Mitään pyytämätöntä tai luvatonta mainosta, myynninedistämismateriaalia, ”roskapostia”, ”mainossähköpostia”, ”ketjukirjettä”, ”pyramidihuijausta” tai investointimahdollisuutta, tai mitä tahansa muuta kaupittelua jota AVON ei ole ennakkoon hyväksynyt.
º Pyytämätöntä sähköpostia Avoniin liittyen henkilölle ilman hänen aiempaa tietoa tai hyväksyntää tai muutoin vastoin lakia, sääntöä tai määräystä.
º Toisen henkilön henkilökohtaista tietoa, ilman kyseisen henkilön aiempaa laillista hyväksyntää.
º Mitään olennaista, julkaisematonta tietoa yhtiöstä ilman asianmukaista valtuutusta julkaisuun.


• Käyttämättä AVON VERKKOSIVUA vilpillisiin tai laittomiin tarkoituksiin.


• Käyttämättä AVON VERKKOSIVUN kutsu-toimintoa kutsuaksesi henkilön liittymään AVON VERKKOSIVUUN, ellet tunne häntä henkilökohtaisesti ja et tiedä, jos hän hyväksyy kutsun vastaanottamisen.

• Käyttämättä AVON VERKKOSIVUA jotta voisit herjata, väärinkäyttää, häiritä, vaania, uhkailla, ”kiusata”, tai muutoin loukata muiden laillisia oikeuksia, mukaan lukien ja siihen rajoittumatta, muiden oikeutta julkisuuteen tai oikeutta yksityisyyteen, tai kerätä tietoa AVON VERKKOSIVUN käyttäjistä.


• Esittämättä henkilöä tai yhtiötä, mukaan lukien ja siihen rajoittumatta, AVONin työntekijät, agentit tai muut edustajat; mukaan lukien (a) totuudenvastaisesti väittämällä tai muutoin vääristelemällä yhteyttäsi henkilöön tai yhtiöön käyttäessäsi AVON VERKKOSIVUA; tai (b) ilmaisemalla tai vihjailemalla että me tuemme sinun esittämiä väitteitä.


• Häiritsemättä tai keskeyttämättä AVON VERKKOSIVUN toimintaa taikka niitä servereitä ja verkkoja jotka mahdollistavat AVON VERKKOSIVUN toiminnan; tai loukata näille verkoille asetettuja vaatimuksia, menettelytapoja, toimintatapoja tai sääntöjä.


• Rajoittamatta tai estämättä toista henkilöä käyttämästä AVON VERKKOSIVUA (mukaan lukien mutta rajoittumatta, hakkerointiin tai jonkin AVON VERKKOSIVUN osan turmelemiseen).


• Käyttämättä AVON VERKKOSIVUA (a) mainostaaksesi tai myydäksesi tai ostaaksesi mitään tavaroita tai palveluita minkään yhtiön tarkoitukseen, tai muutoin edistämään mitään palveluita, yhtiöitä tai mahdollisuuksia, tai (b) tarjotaksesi AVON VERKKOSIVUN käyttäjille mahdollisuuden vierailla, liittyä jäseneksi tai tilata, tai rekisteröityä jollekin kaupalliselle internetsivustolle tai muulle organisaatiolle ilman AVONIN selkeätä ennalta annettua kirjallista suostumusta. Tämä ei koske niitä AVONin Itsenäisiä Konsultteja, jotka on valtuutettu tai ohjeistettu Avonin toimesta käyttää AVONIN VERKKOSIVUA yllämainittuihin tarkoituksiin.


• Olla jäljentämättä, kopioimatta, myymättä, jälleen myymättä, linkkaamatta tai muutoin hyväksikäyttämättä taloudellisin tarkoituksin mitään osaa, käyttöä, tai pääsyä AVON VERKKOSIVULLE, paitsi siinä määrin kuin AVONin Itsenäisiä Konsultteja on valtuutettu tai ohjeistettu Avonin toimesta käyttämään AVONIN VERKKOSIVUA yllämainittuihin tarkoituksiin.


• Muuttamatta, mukauttamatta, kääntämättä, palauttamatta lähdekoodiin (reverse engineering/decompile) sekä erottamatta mitään AVON VERKKOSIVUN osaa, ellei sovellettava laki tätä nimenomaisesti salli.


• Poistamatta mitään huomautusta tekijänoikeudesta, tavaramerkistä tai muusta omistusoikeudesta AVON VERKKOSIVULTA tai sellaisista materiaaleista jotka ovat peräisin AVON VERKKOSIVULTA.


• Rajaamatta tai peilaamatta mitään osaa AVON VERKKOSIVULTA.


• Laatimatta tietokantaa lataamalla ja tallentamalla AVON VERKKOSIVUN sisältöä.


• Käyttämättä robottia, “hämähäkkiä”, verkkosivun haku/esille saanti sovellusta tai muuta manuaalista tai automaattista laitetta noutamaan, indeksoimaan, ”raapimaan”, ”tiedonlouhintaan” tai muulla tavalla keräämään AVON VERKKOSIVUN sisältöä tai jäljentämään tai kiertämään AVON VERKKOSIVUN navigointijärjestelmää tai sitä miten AVON VERKKOSIVUA esitetään, ilman AVONIN erityistä aikaisempaa kirjallista suostumusta.


• Asettamatta “vempainta” jonka AVON on toimittanut, sivullisen verkkosivulle vastoin kyseisen verkkosivun menettelysääntöjen vastaisesti (mukaan lukien kyseisen sivuston käyttöehtoja).


Lisäksi, tunnustat ja hyväksyt, että sinä (ei AVON) olet vastuussa kaikkien televiestintään, laajakaistaan, ja atk-laitteisiin, tarvikkeisiin, sekä palveluihin liittyvistä hankinnoista ja ylläpidosta, joita tarvitset saadaksesi yhteyden AVON VERKKOSIVULLE, sekä että vastaat kaikista näihin liittyvistä maksuista.


5. Viestit


a. Yleisesti. AVON VERKKOSIVU saattaa sisältää alueita, joissa sinulla on mahdollisuus julkaista tietoa sekä materiaalia, mukaan lukien ja näihin rajoittumatta; tekstiä, kuvia, valokuvia, grafiikkaa, musiikkia, videoita, audiovisuaalisia töitä, dataa, tietoa, asiakirjoja, linkkejä ja muita materiaaleja (jokainen erikseen, “Viesti”). Selvyyden vuoksi todettakoon, että omistusoikeus kaikkeen julkaisemaan materiaalisi säilyy sinulla, ottaen huomioon tämän Sopimuksen sisältämät ehdot ja määräykset (mukaan lukien kohta 5(b) alla joka koskee lisenssin myöntämistä). Täten tunnustat ja hyväksyt, että sinulla ei ole oikeutta sisällyttää Viestiin tai muihin materiaaleihin mitään sisältöä tai materiaalia, jonka me tai Sidosyhtiöt omistavat tai meidän tai heidän lisenssinantajat tai hankkijat omistavat (”Avonin Tuottama Sisältö”). Tämä ei päde silloin, kun AVON on antanut nimenomaisen kirjallisen suostumuksensa sinulle käyttää tai sisällyttää sellaista Avonin Tuottamaa Sisältöä Viestiin. Selvyyden vuoksi todettakon vielä, että AVON, Sidosyhtiöt tai jommankumman lisenssinantajat tai hankkijat, säilyttävät soveltuvin osin omistusoikeuden Avonin Tuottamaan Sisältöön.


b. Lisenssin myöntäminen. Jokaisen tekemäsi Viestin osalta myönnät meille ja Sidosyhtiöille maailmanlaajuisen, rojaltivapaan, täysivaltaisen, rajattoman, ikuisen, peruuttamattoman, siirrettävän ja täysin edelleen lisensoitavan lisenssin (useammassa tasossa), ilman mitään lisämaksua sinulle tai sivulliselle. Tämä lisenssi antaa oikeuden: (i) jäljentää, levittää, välittää, esittää ja näyttää (julkisesti tai muutoin), tarjota yleisölle, mukauttaa, muokata, korjata, kääntää, tehdä, myydä, tarjota myytäväksi, tuoda maahan sekä muuten käyttää ja hyödyntää (sekä antaa näitä oikeuksia myös meidän tai Sidosyhtiöiden puolesta, useammassa tasossa), sellaisen Viestiin, sekä Viestiin liittyvät, siitä seuraavat tai siihen sisältyvät ideat sekä kaikki materiaalit jotka ilmentävät, sisältävät tai jotka on johdettu tällaisesta Viestistä, kaikissa median muodoissa jota ovat nyt tiedossa ja jotka kehitetään tämän jälkeen; (ii) luoda johdannaisia töitä tällaisesta Viestistä (mukaan lukien, kuitenkin rajoittumatta näihin, sisällyttämällä tällaisen Viestin toiseen teokseen, tai meidän, Sidosyhtiöiden tai kulloisenkin valtuuttaman toimijan tuotteisiin tai palveluihin);
(iii) käyttää kaikkia Viestin tavaramerkki-, julkisuus- sekä muita omistusoikeuksia; (iv) käyttää nimeäsi, valokuvaasi, muotokuvaasi, kuvaasi, ääntäsi, yhdennäköisyyttäsi sekä biograafisia tietojasi uutisina tai tietona sekä mainos- sekä mainonnanedistämistarkoituksiin, joko yhteydessä Viestiisi tai siitä erillisenä; ja (v) käyttää Viestiäsi (mukaan lukien sisältöä sekä mitä tahansa siitä johdannaisia töitä) mihin tahansa mainos- sekä mainonnanedistämistarkoituksiin. JOS ET HALUA MYÖNTÄÄ NÄITÄ KOHDASSA 5 MAINITTUJA OIKEUKSIA, ÄLÄ JULKAISE MITÄÄN VIESTEJÄ AVON VERKKOSIVULLA.


c. Vastuunrajaus (jäljempänä vastuunvapauslauseke). On mahdollista, että vierailijat julkaisevat väärää tai harhaanjohtavaa tietoa tai materiaalia AVON VERKKOSIVULLE taikka tietoa tai materiaalia, joka rikkoo tätä Sopimusta. Me ja Sidosyhtiöt sekä kyseisten yhtiöiden johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, agentit, edustajat, lisenssinantajat sekä hankkijat eivät tue eivätkä ole vastuussa mistään tiedosta tai materiaalista joka julkaistaan AVON VERKKOSIVUN kautta taikka siitä, että käytät tai luotat tällaiseen tietoon tai materiaaleihin. Nämä Viestit eivät ole luottamuksellisia ja (i) ne voidaan tuoda ilmi suurelle yleisölle, jonka lisäksi (ii) voimme käyttää niitä (A) ilman mitään velvollisuutta pitää tieto luottamuksellisena tai muutoin salassa tai (B) ilman mainintaa sinusta tai sivullisesta. Varaamme itsellemme oikeuden milloin tahansa ja oman harkintamme mukaan, rajoittaa AVON VERKKOSIVULLE julkaistavien Viestien määrää ja kokoa tai Viesteille varattua muistitilaa.


d. Tunnustus. Tunnustat ja hyväksyt täten että (i) olet saanut hyvän ja arvokkaan palkkion vastineeksi niistä oikeuksista, jotka sinulle myönnetään tämän Sopimuksen alla sekä kaikista Viesteistäsi, jotka myös palkkio käsittää, rajoittumatta vain tähän, mahdollisuuden osallistua AVON VERKKOSIVUN toimintaan sekä mahdollisuuden saada myönteistä julkisuutta siitä, että me tai Sidosyhtiö käytämme Viestiä taikka johdannaista teosta, joka sisältää tai ilmentää sellaista Viestiä; ja (ii) sinulla ei ole jatkossa oikeutta muuhun korvaukseen Viestin käytöstä tai hyödyntämisestä, jota me tai Sidosyhtiö tai muu sivullinen käyttää tämän Sopimuksen tai muun soveltuvan lain alla.


e. Vakuutukset. Täten vakuutat, että (i) sinulla on juridinen oikeus ja valtuus solmia tämä Sopimus; (ii) sinä yksin omistat, tai sinulla on muutoin täysi oikeus ja käyttöoikeus hyödyntää kaikkia oikeuksia, jotka liittyvät sinun tekemiin Viesteihin ja että sinulla on oikeus myöntää tässä Sopimuksessa mainitut oikeudet ja lisenssit, ja että jos Viestisi sisältää, ilmentää tai muutoin osoittaa sivullisen materiaalia sinulla on nimenomainen, kirjallinen hyväksyntä näiltä sivullisilta oikeudenhaltijoilta käyttää ja luovuttaa eteenpäin oikeuksia ja lisenssejä tämän Sopimuksen mukaisesti; (iii) tekemäsi Viesti, sekä meidän, Sidosyhtiöiden, valtuutettujen tai muiden AVON VERKKOSIVUN käyttäjien Viestin käyttö ei loukkaa mitään patenttia, tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tai muuta immateriaalioikeutta tai muuta sivullisen oikeutta; (iv) tekemäsi Viesti ei ole luottamuksellinen eikä sisällä mitään luottamuksellista tietoa; (v) kun luot, valmistelet ja julkaiset mitä tahansa Viestiä, olet (A) noudattanut ja tulet noudattamaan kaikilla tavoin sovellettavaa lakia, sääntöjä (mukaan lukien mutta rajoittumatta, meidän menettelysääntöjä yllä kohdassa 4), sekä säädöksiä ja (B) et ole loukannut etkä tule loukkaamaan mitään sellaista sopimusta joka sitoo sinua joko suoraan tai epäsuoraan (mukaan lukien, mutta rajoittumatta, sopimukseen sivullisen kanssa) ja (vi) olet hankkinut suostumuksen, vapautuksen, ja/tai luvan jokaiselta tunnistettavalta henkilöltä, joka näkyy Viestissäsi, jotta voit käyttää ja muutoin hyödyntää tällaisen henkilön nimeä ja yhdennäköisyyttä tämän Sopimuksen määrittelemällä tavalla tai jos kyseinen tunnistettava oleva henkilö ei ole täysi-ikäinen, olet saanut vastaavan kirjallisen suostumuksen hänen vanhemmaltaan/vanhemmiltaan, huoltajalta ja sellaiselta muulta toimijalta, jolta tarvitset suostumuksen, vapautuksen ja/tai luvan (ja kaikissa näissä tapauksissa hyväksyt että sinun tulee toimittaa kopio näistä suostumuksista, vapautuksista ja/tai luvista meille meidän niin pyytäessä). Jos Viesti sisältää tunnistettavissa olevan henkilön yhdennäköisyyden, me kannustamme vahvasti, että et sisällytä Viestiin mitään henkilötietoa kuten henkilön nimeä tai osoitetta.


f. Luopuminen; Muut Vakuudet. Siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, hyväksyt sen, että vapautat ja luovut kaikista vaatimuksista meitä, Sidosyhtiöitä sekä kyseisten yhtiöiden johtajia, toimihenkilöitä, työntekijöitä, agentteja, edustajia, lisenssinantajia sekä hankkijoita vastaan. Siten sitoudut siihen, että et esitä riita-asiassa vaatimuksia, vahingonkorvauksia, tuomiota, sovintoa tai kustannuksia (mukaan lukien mutta ei rajoittuen kohtuullisiin oikeudenkäyntikuluihin), jotka liittyvät millään tavalla tähän Sopimukseen tai ja/tai Viestin tämän Sopimuksen mukaiseen käyttöön, mukaan lukien mutta rajoittumatta vaatimukseen Viestin idean viemisestä. Lisäksi, siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, luovut täten kaikista kansainvälisten lakien suomista ”moraalisista oikeuksista” tai ”droit moral” tai samankaltaisista oikeuksista, minkä tahansa Viestin yhteydessä (ja täten vakuutat, että jos käytät sivullisen oikeuden alaista materiaalia, olet saanut selkeät, nimenomaiset, kirjalliset suostumukset sivullisilta näihin oikeuksiin liittyen). Sinun tulee milloin tahansa pyynnöstä; (i) suorittaa tai varmistaa että suoritus tehdään sellaisille toimille, jotka me kohtuullisuuden rajoissa voimme pitää tarpeellisina taikka tarvittavina, jotta me sekä Sidosyhtiöt voimme saada tämän Sopimuksen sekä myönnettyjen lisenssien täydet edut, ja (ii) allekirjoittaa paperiversio tästä Sopimuksesta.


g. Ei käyttövelvoitetta. Voimme oman harkintamme mukaan päättää, käytämmekö tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiamme vai emme, eikä meillä ole mitään velvollisuutta (i) käyttää taikka muutoin hyödyntää mitään Viestiä tai (ii) sisällyttää yhtään Viestiä AVON VERKKOSIVULLE taikka mihinkään muuhun palveluun tai materiaaliin.


6. Pyytämätön panostus


Huolimatta mistään tämän Sopimuksen vastaisesta, me ja Sidosyhtiöt emme hyväksy, pyydä tai harkitse pyytämättömiä viestejä tai panostusta ideoiden, esitysten tai ehdotusten muodossa (“Pyytämätön Panostus”), liittyivätpä ne AVON VERKKOSIVUUN, tuotteisiimme tai muuhun. Täten hyväksyt ja suostut siihen, että (a) mikään Pyytämätön Panostus ei ole luottamuksellinen eikä AVONilla tai Sidosyhtiöillä ole salassapitovelvollisuutta koskien sellaista Pyytämätöntä Panostusta ja (b) jokaisesta pyytämättömästä panostuksesta tulee sovellettavan lain rajoissa meidän ja Sidosyhtiöiden yksinomaista omaisuutta. Meillä eikä millään Sidosyhtiöllä ole mitään velvollisuuksia koskien Pyytämätöntä Panostusta, ja me ja Sidosyhtiöt voimme käyttää Pyytämätöntä Panostusta mihin tahansa tarkoitukseen ilman korvausta sinulle tai kenellekään muulle henkilölle.


7. Valvonta; Paheksuttavista materiaaleista raportointi


Me voimme, muttemme ole velvollisia: (a) valvoa, arvioida tai muuttaa Viestejä ennen tai sen jälkeen, kun ne esiintyvät AVON VERKKOSIVULLA; (b) pyrkiä todentamaan, että olet hankkinut minkä tahansa tai kaikki oikeuksista, suostumuksista, julkaisuista ja luvista liittyen Viesteihin yllä mainitun vakuutuksesi mukaisesti; ja/tai (c) kieltää, torjua tai poistaa koska tahansa minkä tahansa Viestin mistä tahansa syystä (sisältäen rajoituksetta tilanteet, joissa määrittelemme yksinomaisen harkintavaltamme puitteissa, että kaikkia oikeuksia, suostumuksia julkaisuja ja lupia ei ole hankittu sinun toimestasi huolimatta yllä mainituista vakuutuksestasi). Sitoudut tekemään yhteistyötä kanssamme edellä mainitun varmistamisessa ja siihen liittyvissä tiedusteluissa. Me voimme paljastaa mitkä tahansa Viestit ja niiden lähettämiseen liittyvät olosuhteet kenelle tahansa mistä tahansa syystä tai mitä tahansa tarkoitusta varten Tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Mikäli saat tietoosi minkä tahansa laittoman, halventavan, loukkaavan tai paheksuttavan materiaalin AVON VERKKOSIVULLA (pois luettuna tekijänoikeuksia loukkaava materiaali, jota käsitellään erikseen kohdassa 19 alempana), kirjoita meille Ota Yhteyttä kysymyksessä olevien materiaalien kuvauksen sekä sellaisten materiaalien URL:n tai sijainnin kera.


8. Meidän omistusoikeutemme


Me, Sidosyhtiöt ja/tai meidän ja niiden kukin lisenssiantaja ja välittäjä omistamme AVON VERKKOSIVUN ja sillä tai sen kautta saataville toimitetut tiedot ja materiaalit (mukaan lukien rajoituksetta mikä tahansa AVONin Tuottama Sisältö) Mainittu tieto ja materiaalit on suojattu tekijänoikeuksin, tavaramerkein, patentti- ja/tai muin omistusoikeuksin ja laeilla. Sitoudut olemaan jäljentämättä, muokkaamatta, vuokraamatta, lainaamatta, myymättä, jakamatta tai luomatta AVON VERKKOSIVUUN osittain tai kokonaan perustuvaa tietoa tai materiaalia, joka on toimitettu saataville AVON VERKKOSIVUN kautta (mukaan lukien rajoituksetta mikä tahansa Avon-sisältö), paitsi milloin olemme antaneet siihen nimenomaisesti etukäteen luvan.


Me, Sidosyhtiöt ja/tai meidän tai niiden kukin lisenssiantaja tai välittäjä omistamme AVON VERKKOSIVULLA esiintyvät kaupalliset nimet, tavaramerkit ja palvelumerkit, mukaan lukien rajoituksetta ”AVON”. Kaikki tavaramerkit ja palvelumerkit AVON VERKKOSIVULLA, joita me ja Sidosyhtiöt emme omista, ole niiden oikeiden omistajien omaisuutta. Et voi käyttää kaupallisia nimiämme, tavaramerkkejämme tai palvelumerkkejämme minkään sellaisen tuotteen tai palvelun yhteydessä, joka ei ole meidän, tai millään sellaisella tavalla, joka aiheuttaa todennäköisesti sekaannusta. Mitään tähän tai AVON VERKKOSIVULLE sisällytettyä ei tulisi pitää lisenssin tai käyttöoikeuden myöntämisenä yhteenkään kaupalliseen nimeen, tavaramerkkiin tai palvelumerkkiin ilman nimenomaista omistajan etukäteen antamaa suostumusta.


HUOMAATHAN, ETTÄ AVON VERKKOSIVUN LUVATON KÄYTTÖ (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI OHJELMISTO, JOTA ON KÄYTETTY AVON VERKKOSIVUN SAATTAMISEEN SAATAVILLE) VOI SAATTAA SINUT RAHALLISEEN VASTUUSEEN JA MUIHIN SIVIILI- JA RIKOSOIKEUDELLISIIN SEURAAMUKSIIN TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUKSET RAJOITUKSETTA MUKAAN LUKIEN.


9. Arvonnat, kilpailut ja vastaavanlaiset markkinointitoimenpiteet


Kaikkia arvontoja, kilpailuja, arpajaisia ja muita AVON VERKKOSIVUSTON kautta saataville tuotuja markkinointitoimenpiteitä (“Markkinointitoimenpiteet”) voi koskea erityiset säännöt, jotka ovat erillisiä tästä Sopimuksesta. Osallistumalla mihin tahansa tällaiseen markkinointitoimenpiteeseen sitoudut noudattamaan kyseisiä sääntöjä, jotka voivat erota tässä asetetuista ehdoista. Koskien kaikkia Markkinointitoimenpiteitä, jos Markkinointitoimenpiteen ehtojen ja AVON VERKKOSIVUN ehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan Markkinointitoimenpiteen ehtoja.


10. Hankinnat ja hinnoittelu AVONIN Itsenäisten Konsulttien kautta


Hankit AVON tuotteita sekä palveluja yksinomaan Itsenäisen AVON Itsenäisen Konsulttisi kautta etkä suoraan AVONilta. Mikäli haluat hankkia minkä tahansa tuotteen tai palvelun AVON VERKKOSIVUN kautta, sinua pyydetään toimittamaan tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, kuten yhteystiedot ja mieltymykset asiakastilin luomiseksi. Tämän jälkeen sinulle nimetään alueeltasi Itsenäinen AVON Konsultti, jonka kautta voit hankkia AVON tuotteita tai palveluita.


Vähentääksemme niiden vaiheiden määrää, jotka sinun on suoritettava tehdäksesi tilauksen ja tehdäksemme tilausprosessista käyttäjäystävällisemmän olemme ottaneet käyttöön automaattisen suositteluprosessin. Jos olet uusi AVON VERKKOSIVUA käyttävä asiakas eikä sinulla ole vielä AVONin Itsenäistä Konsulttia, AVON nimittää sinulle AVONin Itsenäisen Konsultin. Tämä suositeltu AVONin Itsenäinen Konsultti valitaan käyttämällä algoritmia huomioiden useita objektiivisia kriteereitä, kuten etäisyys toimitusosoitteesta, asiakaspalaute/suositukset ja aktiivisuuden aste AVONin Itsenäisenä Konsulttina. Et ole kuitenkaan millään lailla velvollinen hyväksymään suositeltua AVONin Itsenäistä Konsulttia ja olet yhä vapaa valitsemaan haluamasi AVONin Itsenäisen Konsultin koska tahansa yksinkertaisesti klikkaamalla AVON VERKKOSIVULLA olevalta listalta vaihtoehtoisen AVONin Itsenäisen Konsultin alueeltasi. Myös siinä tapauksessa, että sinulla on jo nykyinen haluamasi AVONin Itsenäinen Konsultti, voit klikata suoraan heidän nimensä AVON VERKKOSIVULTA.


Saatat saada meiltä sähköpostin, joka vahvistaa tilauskuittisi ja että se on laitettu eteenpäin AVONin Itsenäiselle Konsultille. Kyseinen sähköposti ei ole vahvistus siitä, että tilauksesi olisi hyväksytty, sillä tilausten hyväksyntä on AVONin Itsenäisten Konsulttien harkintavallassa. AVON kohtelee kaikkea tällaista AVON VERKKOSIVUN kautta toimitettua tietoa tämän Sopimuksen sekä Tietosuojakäytännön mukaisesti. Tietojesi oikeaksi todentamista voidaan vaatia. Kaikkien tuotteiden tai palvelujen hinnoittelu ja saatavuus AVON VERKKOSIVULLA ovat vain arvioita ja AVONin Itsenäisen Konsulttisi on varmistettava ne. AVONin Itsenäinen Konsulttisi asettaa lopullisen myyntihinnan ja sovellettavan veron, toimitus/käsittely- ja muut maksut tai muutoin soveltuvat kulut.


11. Tarkoitettu yleisö


AVON kontrolloi ja/tai operoi AVON VERKKOSIVUA Avon Cosmetics Finland Oy:n kautta, ja AVON VERKKOSIVUN ei ole tarkoitus asettaa AVONia minkään muun maakunnan, maan tai alueen lainalaisuuteen kuin Avon Cosmetics Finland Oy. Ellei toisin määritellä, materiaalit, jotka ovat julkaistu AVON VERKKOSIVUN kautta, ovat esillä yksinomaan palvelujen tarjoamisen, ja Avon Cosmetics Finland Oy:n saatavilla olevien tuotteiden mainostamisen takia. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa AVON ei takaa, ja täten kieltää kaikki vakuutukset siitä, että AVON VERKKOSIVU, kokonaisuudessaan tai osittain, tai mitkään tuotteet palvelut tai materiaalit, jotka ovat julkaistu AVON VERKKOSIVUN kautta, ovat asianmukaisia tai käytettävissä muilla alueilla. Ne, jotka käyttävät AVON VERKKOSIVUA muilta alueilta tekevät sen omasta aloitteestaan ja omalla vastuullansa ja ovat vastuussa paikallisten lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamisesta, jos ja siinä määrin, kun paikalliset lait, säännöt ja määräykset soveltuvat. Voimme rajoittaa AVON VERKKOSIVUN saatavuutta, kokonaisuudessaan tai osittain, valitsemillemme henkilöille, maantieteellisille alueille tai lainkäyttöalueille, milloin vain ja yksinomaisella harkintavallallamme.


12. Kolmannen Osapuolen Sovellukset


AVON VERKKOSIVU voi toimia yhteensopivasti kolmannen osapuolen sovelluksien kanssa tai sisällyttää kolmannen osapuolen sovelluksia ja palveluita (tai linkit niihin), jotka kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme (kyseiset sovellukset, ”Kolmannen Osapuolen Sovellukset”) ovat tehneet mahdollisiksi. Koska emme valvo Kolmannen Osapuolen Sovelluksia, hyväksyt, että me sekä Sidosyhtiöt, tai meidän tai kyseisten yhtiöiden johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, agentit, edustajat, lisenssinantajat sekä hankkijat, eivät ole vastuussa mistään Kolmannen Osapuolen Sovelluksista, mukaan lukien rajoittumatta kuitenkaan ainoastaan tähän, suorituksesta, tarkkuudesta, eheydestä, laadusta, lainmukaisuudesta, asianmukaisuudesta, hyödyllisyydestä, käytettävyydestä, turvallisuudesta tai immateriaalioikeuksista liittyen Kolmannen Osapuolen Sovelluksiin tai niiden käyttöön. Meillä ei ole velvollisuutta valvoa Kolmannen Osapuolen Sovelluksia, ja voimme milloin tahansa poistaa pääsyn tai rajoittaa pääsyä AVON VERKKOSIVULTA Kolmannen Osapuolen Sovelluksiin (kokonaan tai osittain). Kolmannen Osapuolen Sovelluksien saatavuus AVON VERKKOSIVULLA ei tarkoita sitä, että tukisimme tai olisimme yhteistyössä tällaiseen Kolmannen Osapuolen Sovelluksen tarjoajaan. Lisäksi lisäehdoilla, joita ei ole esitetty tässä Sopimuksessa tai Yksityisyydensuojassamme, on voitu säännellä Kolmannen Osapuolen Sovelluksien käyttöä (esimerkiksi käyttöehdot, jotka Kolmannen Osapuolen Sovelluksien hankkijat ovat yhteydessä näihin Kolmannen Osapuolen Sovelluksiin asettaneet saataville). Tämä sopimus ei luo minkäänlaista oikeudellista suhdetta sinun ja tällaisten Kolmannen Osapuolen Sovellusten tarjoajien välillä, ja minkään tässä Sopimuksessa ei voida katsoa olevan meidän tai minkään Sidosyhtiön, tai meidän ja kyseisten yhtiöiden johtajien, toimihenkilöiden, työntekijöiden, agenttien, edustajien, lisenssinantajien tai hankkijoiden antama takuu Kolmannen Osapuolen Sovellusten osalta.


13. Kolmannen Osapuolen Tuottama Sisältö


AVON VERKKOSIVU voi sisällyttää tiettyjä toimintoja, jotka sallivat reitityksen ja lähettämisen, sekä sähköisen pääsyn tietynlaiseen kolmannen osapuolen luomaan digitaaliseen viestinnän sekä sisällön jakamiseen, sen järjestelmän tai verkon kautta, jonka osa AVON VERKKOSIVU on (”Kolmannen Osapuolen Tuottama Sisältö”). Käyttämällä tätä AVON VERKKOSIVUN toimintoa, tunnustat ja hyväksyt sen, että ohjaat meitä käyttämään ja toimittamaan sinulle Kolmannen Osapuolen Tuottamaa Sisältöä toiminnon käytön mukaisesti. Koska emme kontrolloi Kolmannen Osapuolen Tuottamaa Sisältöä, sitoudut siihen, että emme ole vastuussa emmekä vahingonkorvausvelvollisia mistään Kolmannen Osapuolen Tuottamasta Sisällöstä, mukaan lukien Kolmannen Osapuolen Tuottaman Sisällön virheettömyydestä, rehellisyydestä, laadusta, lainmukaisuudesta, hyödyllisyydestä, tai turvallisuudesta, taikka niistä tekijänoikeuksista jotka liittyvät Kolmannen Osapuolen Tuottamaan Sisältöön. Meillä ei ole velvollisuutta tarkkailla Kolmannen Osapuolen Sisältöä ja voimme milloin tahansa estää tai sulkea pääsyn Kolmannen Osapuolen Tuottamaan Sisältöön (kokonaan tai osittain) AVON VERKKOSIVUN kautta. Se, että sinulla on AVON VERKKOSIVUN kautta pääsy tai mahdollisuus vastaanottaa Kolmannen Osapuolen Tuottamaa Sisältöä, ei tarkoita sitä, että tukisimme tai olisimme yhteistyössä tällaiseen Kolmannen Osapuolen Sovelluksen tarjoajaan. Lisäksi lisäehdoilla, joita ei ole esitetty tässä Sopimuksessa tai Yksityisyydensuojassamme, on voitu säännellä Kolmannen Osapuolen Tuottama Sisällön käyttöäsi (esimerkiksi käyttöehdot, jotka Kolmannen Osapuolen Tuottaman Sisällön hankkijat ovat asettaneet saataville). Tämä sopimus ei luo minkäänlaista oikeudellista suhdetta sinun ja tällaisten Kolmannen Osapuolen Tuottaman Sisällön tarjoajien välillä, ja minkään tässä Sopimuksessa ei voida katsoa olevan meidän tai minkään Sidosyhtiön, tai meidän ja kyseisten yhtiöiden johtajien, toimihenkilöiden, työntekijöiden, agenttien, edustajien, lisenssinantajien tai hankkijoiden antama takuu Kolmannen Osapuolen Tuottaman Sisällön osalta.


14. Linkit Toisilta Sivuilta tai Toisille Sivuille


AVON VERKKOSIVU voi tarjota linkkejä tai syötteitä toisille verkkosivuille tai verkkoaineistoihin taikka toisilta verkkosivulta tai verkkoaineistoista. Ellei AVON nimenomaisesti toisin totea AVON VERKKOSIVULLA, AVON ei ole liittynyt tai sidoksissa minkään kolmannen osapuolen verkkosivujen tai verkkoaineistojen operaattoreihin, jotka tarjoavat linkkejä AVON VERKKOSIVULLE tai VERKKOSIVULTA. AVON nimenomaisesti kiistää kaikenlaisen vastuun kolmannen osapuolen verkkosivuilta tai verkkoaineistosta, jotka tarjoavat linkkejä AVON VERKKOSIVULLE tai VERKKOSIVULTA, löytyvän tiedon virheettömyydestä, tarkkuudesta tai saatavuudesta. Emme voi taata, että olet tyytyväinen tuotteisiin tai palveluihin, joita ostat kolmannen osapuolen sivustolta, jolle on linkitys AVON VERKKOSIVULTA tai jolta on linkitys AVON VERKKOSIVULLE, sillä kolmansina osapuolina olevat Itsenäiset jälleenmyyjät omistavat ja ylläpitävät näitä sivustoja. Emme kehota ketään ostamaan tällaisia tuotteita emmekä ole ryhtyneet toimiin varmistuaksemme tällaisten kolmannen osapuolen sivustojen sisältämän informaation paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta. Emme takaa tietoturvan tasoa koskien mitään tietoa (mukaan lukien ja siihen rajoittumatta luottokortti- ja muut henkilötiedot), jota sinua mahdollisesti pyydetään antamaan kolmannelle osapuolelle kolmannen osapuolen verkkosivun välityksellä tai muuten.


SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ KÄYTÄT OMALLA RISKILLÄSI KOLMANNEN OSAPUOLEN VERKKOSIVUJA JA VERKKOAINEISTOJA SEKÄ NIIDEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA, DATAA, MAINONTAA, TUOTTEITA, PALVELUITA JA MUUTA MATERIAALIA, JOTKA OVAT SAATAVISSA NÄITÄ VERKKOSIVUILTA JA VERKKOAINEISTOSTA, SITOUTUEN NÄIDEN VERKKOSIVUJEN JA VERKKOAINEISTOJEN KÄYTTÖEHTOIHIN.


AVON pidättää oikeuden, millioin tahansa ja oman harkintansa mukaan, ilman ennakkoilmoitusta estää linkit AVON VERKKOSIVULLE teknisin tai muilla keinoin.


15. Vastuuvapauslauseke


AVONIN VERKKOSIVU JA KAIKKI TAVARAT, PALVELUT, TUOTTEET, AVONIN ITSENÄISEN KONSULTIN TUOTTAMA SISÄLTÖ, KOLMANNEN OSAPUOLEN SOVELLUKSET (MÄÄRITELTY OSASSA 12), KOLMANNEN OSAPUOLTEN TUOTTAMA SISÄLTÖ (MÄÄRITELTY OSASSA 13), TIETO JA MATERIAALIT, JOTKA JULKAISTAAN AVON VERKKOSIVUJEN KAUTTA TOIMITETAAN ”SELLAISENA KUN NE OVAT” ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAKUUTA JA ME, SIDOSYHTIÖT SEKÄ MEIDÄN JA KYSEISTEN YHTIÖIDEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT, AGENTIT, EDUSTAJAT, LINSENSSINANTAJAT SEKÄ HANKKIJAT SANOUTUVAT IRTI KAIKISTA LAKISÄÄTEISISTA JA KONKLUDENTTISISTA VAKUUKSISTA, TAKUISTA JA KÄYTTÖEHDOISTAEHDOISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA, KONKLUDENTTISEEN TAKUUSEEN OMISTUSOIKEUDEN SIIRRETTÄVYYDESTÄ, MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ ETTÄ KOLMANNEN OIKEUKSIA EI LOUKATA. AVON EI OLE VASTUUSSA EIKÄ TAKAA SITÄ, ETTÄ AVON VERKKOSIVUT TAI MITKÄÄN TAVARAT, PALVELUT, TUOTTEET, AVONIN ITSENÄISTEN KONSULTTIEN SISÄLTÖ, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUKSET, SISÄLTÖ, TIETO JA MATERIAALI, JOTKA JULKAISTAAN AVON VERKKOSIVUJEN KAUTTA ON VIRHEETÖNTÄ, LUOTETTAVAA, TÄYDELLISTÄ JA PAIKKAANSA PITÄVÄÄ TAI YHTEENSOPIVAA JA YHDENMUKAISTA MINKÄÄN LAITTEISTON TAI OHJELMISTON KANSSA. AVON VERKKOSIVUJEN TAI TAVAROIDEN, PALVELUJEN, TUOTTEIDEN, AVONIN ITSENÄISTEN KONSULTTIEN TUOTTAMAN SISÄLLÖN, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUSTEN, SISÄLLÖN, TIEDON JA MATERIAALIN, JOKA JULKAISTAAN AVON VERKKOSIVUJEN KAUTTA KÄYTTÄMINEN TAI LUOTTAMINEN ON OMALLA VASTUULLASI. RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA, AVON EI OLE VASTUUSSA (A) ITSENÄISTEN KONSULTTIEN TAIKKA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN VÄITTÄMISTÄ, TEOISTA TAI LAIMINLYÖNNEISTÄ; (B) SIITÄ, ETTÄ AVON VERKKOSIVU ON KÄYTETTÄVISSÄ OIKEA-AIKAISESTI TAI ETTÄ PÄÄSY AVON VERKKOSIVULLE ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI TURVATTUA; (C) ETTÄ PUUTTEET JA VIRHEET KORJATAAN; TAI (D) ETTÄ AVON VERKKOSIVU TAI SERVERIT TAI VERKOT, JOTKA MAHDOLLISTAVAT AVON VERKKOSIVUN TOIMINNEN OVAT TURVALLISIA, EIVÄTKÄ SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HARMILLISIA TAI VAHINGOLLISIA KOMPONENTTEJA.


Soveltuva laki ei välttämättä salli rajoituksia tietynlaisiin epäsuoriin takuisiin ja ehtoihin; yksinomaan siinä määrin, että kun sellainen laki soveltuu, jotkut tai kaikki yllä mainitut rajoitukset tai vastuunvapauslausekkeet eivät välttämättä sovellu, ja sinulla voi olla täydentäviä oikeuksia. AVON VERKKOSIVU voi sisältää epätarkkuuksia, virheitä ja materiaaleja, jotka rikkovat tai ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen kanssa. Lisäksi kolmannet osapuolet voivat tehdä luvattomia muutoksia AVON VERKKOSIVULLE. Jos saat tietoosi kolmannen osapuolen AVON VERKKOSIVUILLE tekemistä luvattomista muutoksista, ota meihin yhteyttä kohdasta Ota Yhteyttä ja kerro kyseisestä materiaalista sekä sen URL tai sijainti AVON VERKKOSIVULLA.


16. Vastuunrajoitus


MISSÄÄN TAPAUKSESSA AVON, SIDOSYHTIÖT, TAI KUKAAN KYSEISTEN YHTIÖIDEN JOHTAJISTA, TOIMIHENKILÖISTÄ, TYÖNTEKIJÖISTÄ, AGENTEISTA, EDUSTAJISTA, LINSENSSINANTAJISTA TAI HANKKIJOISTA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ESIMERKILLISISTÄ, RANGAISTAVISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA ILMENEVÄT TAI SAAVAT ALKUNSA TAI OVAT YHTEYDESSÄ AVON VERKKOSIVUUN, EIKÄ MYÖSKÄÄN TULONMENETYKSISTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISISTÄ TAI TAPPIOSTA, KÄYTÖN MENETYKSISTÄ, TIETOJEN MENETYKSISTÄ, MUIDEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN MENETYKSISTÄ, AVON VERKKOSIVUN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ TARJOAMIESI TIETOJEN TURVALLISUUDEN HEIKKENEMISESTÄ JA MENETYKSESTÄ JA NÄISTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA TILANTEISIIN, JOISSA KÄYTÄT TAI VASTAANOTAT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SOVELLUKSIA TAI SISÄLTÖÄ) TAI SELLAISEN TIEDON LUVATTOMAAN SIEPPAAMISEEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMESTA VAIKKA AVONILLE TAI SELLAISELLE OSAPUOLELLE ON ILMOITETTU TÄLLÄISTEN VAHINKOJEN TAI MENETYSTEN MAHDOLLISUUDESTA. AVON EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN TAI MINKÄÄNLAISESTA LUVATTOMASTA PÄÄSYSTÄ TAI MUUTOKSISTA SINUN VIESTEIHISI, TIEDONSIIRTOON TAI TIETOON TAI MIHINKÄÄN LÄHETETTYYN TAI VASTAANOTETTUUN MATERIAALIIN TAI TIETOON TAI LÄHETTÄMÄTTÖMÄÄN TAI VASTAANOTTAMATTOMAAN TIETOON TAI MATERIAALIIN. AVON EI OLE VASTUUSSA MINKÄÄN TOISEN OSAPUOLEN (MUKAAN LUKIEN MUTTA RAJOITTUMATTA AVONIN ITSENÄISIIN KONSULTTEIHIN) MISTÄÄN UHKAAVASTA, LOUKKAAVASTA, HALVENTAVASTA, HERJAAVASTA, SÄÄDYTTÖMÄSTÄ, HYÖKKÄÄVÄSTÄ TAI LAINVASTAISESTA SISÄLLÖSTÄ TAI KÄYTÖKSESTÄ TAIKKA MISTÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOISEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN, YKSITYISYYDEN TAI MUIDEN OIKEUKSIEN RIKKOMISESTA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA AVONIN KOKONAISVASTUU KAIKISTA VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ JA KANTEEN PERUSTEISTA (SOPIMUKSEN VELVOITTAMANA, OIKEUDENLOUKKAUKSENA TAI MUUSSA TAPAUKSESSA), JOTKA SAAVAT ALKUNSA, ILMENEVÄT TAI LIITTYVÄT TÄHÄN SOPIMUKSEEN, AVON VERKKOSIVUUN, TAI SINUN KÄYTTÖÖSI TAI KYKENEMÄTTÖMYYTEESI KÄYTTÄÄ AVON VERKKOSIVUA, EI VOI YLITTÄÄ MAKSAMAASI MÄÄRÄÄ, JOS MITÄÄN, KÄYTTÄÄ AVONIN VERKKOSIVUA TAI PÄÄSTÄ AVONIN VERKKOSIVULLE. Soveltuva laki ei välttämättä salli tietynlaisien vahinkojen pois sulkemista tai rajoituksia; yksinomaan siinä määrin, että kun sellainen laki soveltuu, jotkut tai kaikki yllämainitut rajoitukset eivät välttämättä sovellu, ja sinulla voi olla täydentäviä oikeuksia. Esimerkiksi jossain lainsäädännöissä verkkosivun operaattori ei voi poissulkea tai rajoittaa vastuuta henkilövahingoista tai kuolemasta, joka suoraan johtuu kyseisen operaattorin verkkosivun käytöstä tai kyseisen operaattorin välinpitämättömyydestä


17. Vastuusta vapautuminen


Siinä määrin kuin sovellettava laki sen sallii, on sinun puolustettava, vapautettava vastuusta ja pidettävä vaarattomana AVON, sen Sidosyhtiöt ja meidän sekä kyseisten yhtiöiden johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, agentit, edustajat, linsenssinantajat sekä hankkijat kaikkia väitteitä, kanteita, toimia, vaatimuksia, kanteen perusteita ja muita käsittelyitä (”Kanteita”) vastaan, jotka perustuvat tai liittyvät seuraaviin: (a) sinun AVON VERKKOSIVUN käyttöön, käytön epäonnistumiseen tai AVON VERKKOSIVUUN liittyviin aktiviteetteihin; (b) sinun rikkoessa tätä Sopimusta, tai muita AVONin käyttöehtoja tai menettelysääntöjä; (c) ne Viestit tai muut materiaalit jotka luovutat AVON VERKKOSIVUN kautta (mukaan lukien mutta rajoittumatta, Kanteeseen joka perustuu sinun tuottaman Viestin tai muun materiaalin kolmannelle osapuolelle aiheuttamaan vahinkoon, tai näiden tekijänoikeusloukkaukseen tai muun kaltaiseen yksityisyyden, tai muiden oikeuksien loukkaukseen); tai (e) sinun aiheuttamaan oikeudenloukkaukseen jollekin AVON VERKKOSIVUN vierailijalle, käyttäjälle tai asiakkaalle tai muulle kolmannelle osapuolelle; ja sitoudut korvaaman AVONille, Sidosyhtiöille sekä kyseisten yhtiöiden johtajille, toimihenkilöille, työntekijöille, agenteille, edustajille, linsenssinantajille sekä hankkijoille heidän vaatimuksestaan vahingon, tappion, kulut, tuomiot, maksut, sakot ja muut heille aiheutuneet kustannukset (mukaan lukien oikeudenkäyntikulut ja -kustannukset), jotka mainittu Kanne on heille aiheuttanut.


18. Sopimuksen Irtisanominen ja Täytäntöönpano


Tämä sopimus on voimassa kunnes se irtisanotaan. Sitoudut siihen, että sovellettavan lain puitteissa, AVON voi oman harkintansa mukaan keskeyttää, rajoittaa tai irtisanoa pääsysi AVON VERKKOSIVULLE, milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, mukaan lukien mutta rajoittumatta tilanteisiin, joissa AVON uskoo sinun rikkoneen tai käyttäytyneen ristiriitaisesti tämän Sopimuksen sananmuotoa tai tarkoitusta vastaan (mukaan lukien mutta rajoittumatta, tilanteisiin joissa olet rikkonut edellä kohdassa 4 mainittuja menettelysääntöjä) kuitenkin huomioiden ne rajoitukset, jotka laki asettaa AVONin oikeuden käyttämiselle. Tällainen irtisanominen johtaa siihen, että oikeutesi käyttää AVON VERKKOSIVUA loppuu välittömästi. Sitoudut siihen, että mikä tahansa käyttöoikeutesi keskeytys, rajoitus tai irtisanominen AVON VERKKOSIVULLE voidaan panna täytäntöön ilman erillistä ennakkoilmoitusta ja että AVON voi välittömästi deaktivoida tai poistaa minkä tahansa sinulle toimitetun käyttäjänimen ja /tai salasanan sekä näihin liittyvän tiedon ja tiedostot, sekä/tai jatkossa estää pääsysi sellaiseen tietoon tai tiedostoihin. Sitoudut myös siihen, että AVON ei ole vahingonkorvausvelvollinen sinulle eikä kolmannelle osapuolelle mistään sinun AVON VERKKOSIVUN käyttöoikeuden keskeytyksestä, rajoituksesta tai irtisanomisesta aiheuttamasta vahingosta. AVON ei myöskään vastaa vahingosta joka aiheutuu siitä, että pääsysi mainittuun tietoon ja tiedostoihin on estynyt, eikä AVONilla ole velvollisuutta toimittaa sinulle näitä tietoja tai tiedostoja keskeytyksen, rajoituksen tai irtisanomisen jälkeen. AVON varaa oikeuden ryhtyä sellaisiin toimiin, joita AVON pitää välttämättöminä tai tarkoituksenmukaisina tämän Sopimuksen täytäntöönpanoon ja/tai noudattamisen vahvistamiseen selvittämiseksi (mukaan lukien, mutta rajoittumatta tilanteisiin joissa on kyse oikeudenkäynnistä joka liittyy sinun AVON VERKKOSIVUN käyttöön ja/tai kolmannen osapuolen kanteeseen, jossa kolmas osapuoli väittää sinun käyttäneen AVON VERKKOSIVUA laittomiin tarkoituksiin tai sinun loukanneen tällaisen kolmannen osapuolen oikeuksia). Tämän Sopimuksen kohdat 1, 5-8 ja 11–22 jäävät voimaan tämän Sopimuksen lakkaamisen tai irtisanomisen jälkeen.


19. Väitteet tekijänoikeusloukkauksista


Mikäli olet tekijänoikeuden omistaja tai tällaisen agentti ja uskot, että AVON VERKKOSIVULLA oleva materiaali loukkaa tekijänoikeuttasi, voit esittää kirjallisen Ilmoituksen AVONille, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot:


• sellaisen henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus, joka on auktorisoutu edustamaan loukatuksi väitetyn yksinoikeuden omistajaa;


• tekijänoikeuden suojaaman työn identifikaatio tai, jos useampi tekijänoikeus yhdellä sivustolla on suojattu samalla ilmoituksella, lista näistä suojatuista töistä;


• identifikaatio siitä AVON VERKKOSIVUSTOLLA olevasta materiaalista, joka väitetään loukkaavan tai joka on loukkaavan toiminnan aiheuttajana, ja joka tulee poistaa tai johon pääsy tulee estää sekä riittävät tiedot jotta AVON voi löytää kyseisen materiaalin (ilmoituksesi käsittelyn nopeuttamiseksi, ole ystävällinen ja liitä URL (linkki) kyseisille verkkosivuille tai dataan);
• riittävän tarkat tiedot, jotta AVON voi olla sinuun yhteydessä, kuten osoite, puhelinnumero ja, jos mahdollista, sähköpostiosoite


• lausunto, jonka mukaan olet vilpittömässä mielessä sitä mieltä, että materiaalin mainitunlainen käyttö ei ole yksinoikeuden omistajan, hänen agentin tai lain mukaan sallittua; ja


• lausunto, jonka mukaan Ilmoituksessa oleva tieto on oikeaa, ja että väärän valan seuraamusten uhalla, että sinulla on oikeus edustaa loukatuksi väitetyn yksinoikeuden omistajaa.


On usein vaikea ratkaista sitä, onko tekijänoikeuksia loukattu vai ei; AVON voi pyytää lisää tietoa ennen kuin AVON poistaa mitään tekijänoikeuksia väitetysti loukkaavaa materiaalia. AVON voi antaa sähköpostiosoitteesi tekijänoikeuksia väitetysti rikkovalle osapuolelle, jotta tämä henkilö voi vastata esittämiisi väitteisiin. AVON varaa oikeuden tällaisen Ilmoituksen saatuaan, poistaa AVON VERKKOSIVULTA mitä tahansa materiaaleja jotka voivat loukata toisen tekijänoikeuksia Suomen lakien alla. Ilmoitukset voidaan lähettää Avon Cosmetics Finland Oy:lle, Itämerenkatu 1, 00180 Helsinki.


Suostut siihen, että jos AVONin immateriaalioikeuksia uhataan tai loukataan, ei AVONIN vahinkoa voida korvata ainoastaan rahallisella korvauksella, jolloin muiden käytettävissä olevien oikeudellisten tai kohtuudenmukaisten keinojen lisäksi, AVON voi myös hakea väliaikaista kieltoa tähän uhkaan tai loukkaukseen liittyen, ilman todisteta todellisesta vahingosta, sekä ilman velvollisuutta asettaa takuuta tai muuta vakuutta. Sitoudut olemaan esittämättä puolustuksesi väitettä vahingon vähäisyydestä.


20. Tulevaisuudesta Esitetyt Lausunnot


Lausunnot, jotka esiintyvät AVON VERKKOSIVULLA ja jotka koskevat Avonia, Sidosyhtiöitä ja/tai sen johtoa ja jotka eivät ole historiallisia tosiasioita ovat “Tulevaisuudesta Esitettyjä Lausuntoja”, Yhdysvaltojen vuoden 1995 ”Private Securities Litigation Reform Act” mukaisesti. Tulevaisuudesta Esitetyt Lausunnot perustuvat johdon kohtuullisiin nykyisiin olettamiin ja odotuksiin. Nämä Tulevaisuudesta Esitetyt Lausunnot sisältävät riskejä, epävarmuuksia ja muita vaikuttimia, jotka voivat aiheuttaa sen, että Avonin toteutuneet tulokset, toiminnan taso, suoritukset ja saavutukset ovat olennaisesti erilaiset kuin Tulevaisuudesta Esitetyissä Lausunnoissa esitetyt tai konkludenttiset vastaavat tiedot eikä voi olla taetta siitä, että toteutuneet tulokset eroavat olennaisesti johdon odotuksista. Nämä vaikuttimet sekä riskit kuvaillaan meidän nykyisessä toimintakertomuksessa ja nykyisessä ilmoituksesta ensimmäisen neljänneksen tuloksesta, jotka on jätetty Yhdysvaltojen ”Securities and Exchange Commission” (”SEC”) sekä muissa SECille jätetyissä dokumenteissa. Löydät tuoreimmat SECille jätetyt tiedot SEC EDGAR-järjestelmän kautta, jonka löydät osoitteesta www.sec.gov, tai voit katsoa näitä dokumentteja meidän investoijille tarkoitetuilla sivuilla (www.avoninvestor.com) niin pian kun on kohtuullisesti mahdollista sen jälkeen, kun tiedot on jätetty SECille. Me sanoudumme irti kaikista velvollisuuksista ja vastuusta päivittää, tarkistaa tai täydentää mitään Tulevaisuudesta Esitettyjä Lausuntoja joita löytyy AVON VERKKOSIVULTA.


21. Sovellettava Laki; Riidanratkaisu


Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Sitoudut siihen, että kaikki tähän Sopimukseen tai sinun AVON VERKKOSIVUUN liittyvän käyttöoikeuden tai käyttöön liittyvät tai tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan yksinomaan Suomen yleisissä tuomioistuimissa, ja täten suostut ja alistut näiden tuomioistuimien toimivaltaan näiden erimielisyyksien ratkaisemiseksi.


22. Sekalaiset


Siinä tapauksessa, että jokin tämän Sopimuksen ehdoista pidetään laittomana, pätemättömänä tai jos sitä ei jostain muusta syystä voida panna täytäntöön, sitä on myös pidettävä erotettavana muusta Sopimuksesta ja se ei tule vaikuttamaan jäljelle jäävien ehtojen kelpoisuuteen tai täytäntöönpanoon. Tämä Sopimus ei luo, eikä sitä tulla tulkita siten että se loisi, minkään yhtiökumppanuuden, yhteisyrityksen, työnantaja-työntekijä, agentuuri tai toimiluvan antajan-toimiluvan saajan suhdetta sinun ja AVONin välille. Et ole oikeutettu luovuttamaan, siirtämään tai alilisenssioimaan osaa etkä kaikkia oikeuksia ja velvollisuuksiasi tämän Sopimuksen alla ilman meidän nimenomaista kirjallista suostumusta. Kummankaan osapuolen oikeuksistaan luopuminen sopimusrikkomuksen yhteydessä ei tule pitää luopumisena menneiden tai tulevien sopimusrikkomusten osalta. Tämän Sopimuksen sisältämät otsikot, selosteet sekä jaksojen otsikot on lisätty lukijan mukavuudeksi, eivätkä millään tavalla määrittele taikka selitä yhtään tämän Sopimuksen kohtaa taikka ehtoa. Tämä Sopimus, sekä kaikki ne sopimukset ja lausunnot joihin viitataan sekä jotka on sisällytetty viittauksella, muodostavat yhdessä koko sopimuksen sinun ja AVONIN välillä tähän asiayhteyteen liittyen, ja ellei tässä sopimuksessa toisin sovita, syrjäyttää kaikki aikaisemmat sekä rinnakkaiset kirjalliset ja suulliset sopimukset ja ymmärrykset sinun ja AVONin välillä tähän asiayhteyteen liittyen. AVONin harkinnan mukaan sinulle voidaan toimittaa ilmoituksia julkaisemalla taikka julkaisemalla linkki ilmoitukseen AVON VERKKOSIVULLA, sähköpostilla tai tavanomaisella postilla. Tätä rajoittamatta, sitoudut siihen, että tulostettu versio tästä Sopimuksesta sekä mistä tahansa sähköisesti toimitetusta ilmoituksesta on pätevä todiste oikeudellisessa tai hallinnollisessa prosessissa joka perustuu tai liittyy tähän Sopimukseen, samalla tavalla kuin muut liiketoimintaan liittyvät asiakirjat jotka on alun perin luotu ja ylläpidetty tulostetussa muodossa.


Tämä Sopimus © 2014 Avon Products Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.